Wspólne działania – Wspólne sukcesy

Opis

„Wspólne Działania – Wspólne Sukcesy” – realizacja w ramach Programu Tesco „Decydujesz, Pomagamy” – Projekt ma na celu kształtowanie proekologicznych nawyków w życiu codziennym dzieci, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Kolejnym celem będzie zdobywanie nowych umiejętności w zakresie zdrowego żywienia, zachęta do aktywnego stylu życia,

Wygrana Fundacji Centrum Animacji Społecznej w programie Tesco – Decydujesz, pomagamy. Celem naszego projektu jest włączenie lokalnej społeczności do działań na rzecz ekologii – wykorzystania przedmiotów z recyklingu i nadania im nowego praktycznego życia. Projekt wspiera działania prozdrowotne – aktywne formy spędzania czasu wolnego oraz promowanie zdrowego stylu życia. Integrujemy lokalną społeczność i scalamy różne grupy – od dzieci po seniorów, a także włączamy do naszych działań osoby niepełnosprawne i wolontariuszy, czego efektem są piękne prace artystyczne. Okres realizacji projektu – II-IV.2018

Kategoria
Skip to content