Wspólne działania – wspólne sukcesy

Opis

Tesco- Projekt ma na celu kształtowanie proekologicznych nawyków w życiu codziennym dzieci, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Kolejnym celem będzie zdobywanie nowych umiejętności w zakresie zdrowego żywienia, zachęta do aktywnego stylu życia, ukazanie możliwości odzyskiwania surowców wtórnych ze śmieci i ich przetwarzanie (ekotorby, skrzynki ozdobne). Innym ważnym czynnikiem będzie także integracja osób ze środowiska lokalnego .

Dodatkowo do projektu zostaną zaangażowani wolontariusze. Projekt podzielony jest na 4 bloki tematyczne:
1. Zajęcia kulinarne dla grupy przedszkolnej (25 os.) teoretyczne i praktyczne – zdrowa żywność (sałatka owocowa i warzywna)
2. Zajęcia sportowe z młodzieżą szkolną (15 os.) teoretyczne i praktyczne (rozgrywki sportowe, zawody sportowe)
3. Zajęcia dla grupy seniorów (10 os.) szycie torb ekologicznych z odzieży używanej
4. Zajęcia dla osób z niepełną sprawnością (20 os.) wtórne wykorzystywanie skrzynek po owocach do wykonywania skrzynek ozdobnych.

Cele Projektu.:
1. Wdrożenie u dzieci zasad zdrowego i racjonalnego żywienia
2. Wdrożenie aktywnych i prozdrowotnych sposobów spędzania czasu wolnego
3. Nabycie praktycznych umiejętności wytwarzania wyrobów użytkowych dnia codziennego z wykorzystaniem zasad recyklingu
4. Nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania zużytych elementów – skrzynek po jabłkach i wykonanie z nich skrzyń dekoracyjnych Łącznie 70 osób oraz 10 wolontariuszy – przedszkolaki, młodzież szkolna, seniorzy, niepełnosprawni Projekt wpłynie na poprawę funkcjonowania 4 grup społecznych oraz zaangażuje w działania wolontariuszy pobliskich szkół i fundacji. Zrealizowany zostanie przy udziale warsztatów terapii zajęciowej, które otrzymują z TESCO żywność nie nadającą się już do sprzedaży – ukaże to korzyści współpracy z lokalnym sklepem oraz przyczyni się do integracji grup, a także ich aktywizacji. Dodatkowo planowane jest zorganizowanie spotkania wszystkich uczestników projektu przy udziale przedstawicieli Tesco

Kategoria
Skip to content