Ułatwienia

Wspólne Działania - Wspólne Sukcesy

Tesco- Projekt ma na celu kształtowanie proekologicznych nawyków w życiu codziennym dzieci, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Kolejnym celem będzie zdobywanie nowych umiejętności w zakresie zdrowego żywienia, zachęta do aktywnego stylu życia, ukazanie możliwości odzyskiwania surowców wtórnych ze śmieci i ich przetwarzanie (ekotorby, skrzynki ozdobne). Innym ważnym czynnikiem będzie także integracja osób ze środowiska lokalnego . Dodatkowo do projektu zostaną zaangażowani wolontariusze. Projekt podzielony jest na 4 bloki tematyczne:
1. Zajęcia kulinarne dla grupy przedszkolnej (25 os.) teoretyczne i praktyczne - zdrowa żywność (sałatka owocowa i warzywna)
2. Zajęcia sportowe z młodzieżą szkolną (15 os.) teoretyczne i praktyczne (rozgrywki sportowe, zawody sportowe)
3. Zajęcia dla grupy seniorów (10 os.) szycie torb ekologicznych z odzieży używanej
4. Zajęcia dla osób z niepełną sprawnością (20 os.) wtórne wykorzystywanie skrzynek po owocach do wykonywania skrzynek ozdobnych.

Cele Projektu.:
1. Wdrożenie u dzieci zasad zdrowego i racjonalnego żywienia
2. Wdrożenie aktywnych i prozdrowotnych sposobów spędzania czasu wolnego
3. Nabycie praktycznych umiejętności wytwarzania wyrobów użytkowych dnia codziennego z wykorzystaniem zasad recyklingu
4. Nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania zużytych elementów - skrzynek po jabłkach i wykonanie z nich skrzyń dekoracyjnych Łącznie 70 osób oraz 10 wolontariuszy - przedszkolaki, młodzież szkolna, seniorzy, niepełnosprawni Projekt wpłynie na poprawę funkcjonowania 4 grup społecznych oraz zaangażuje w działania wolontariuszy pobliskich szkół i fundacji. Zrealizowany zostanie przy udziale warsztatów terapii zajęciowej, które otrzymują z TESCO żywność nie nadającą się już do sprzedaży - ukaże to korzyści współpracy z lokalnym sklepem oraz przyczyni się do integracji grup, a także ich aktywizacji. Dodatkowo planowane jest zorganizowanie spotkania wszystkich uczestników projektu przy udziale przedstawicieli Tesco

Kontakt

Fundacja Centrum Animacji Społecznej,
36-105 Cmolas 273

Tel. 17 227 58 78
Tel. 17 710 39 93
Tel. 604 610 954
Tel. 733 571 287

e-mail: fundacjacas@wp.pl
https://www.facebook.com/fundacjacas

Galeria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top